КОИ СМЕ НИЕ?

Меѓународна фирма на архитекти, планери и дизајнери на ентериер специјализирана за широк спектар на комерцијални, станбени и проекти од јавн сектор.

ШТО ПРАВИМЕ?

Изработуваме целосна проектна документација со сите фази:

 • фаза архитектура
 • фаза конструкција
 • фаза електрика
 • фаза водовод и канализација
 • фаза машинство
 • елаборат за заштита од пожари и инсталација за дојава на пожар
 • елаборат за заштита при работа
 • елаборат за заштита на животната средина
 • елаборат за енергетска ефикасност

Фирмата како проектантско студио основана во 2005 година

Ние сме посветени да ги поддржуваме нашите најценети вредности во секој проект и задача што ја преземаме.

Проектантското биро „Евтимов ДООЕЛ“ е основано во 2005 година, со седиште во Радовиш. Евтимов дооел има професионален тим од дипломирани инженери архитекти, дипломирани градежни инженери, дипломирани електро инженери, како и надворешни соработници инженери и фирми од сите области на градежниот сектор. Фирмата поседува лиценци Б за проектирање, надзор и изведба.

Проектантите поседуваат овластувања Б за проектирање, надзор, изведба и ревизија. Нашата репутација на професионално проектантско биро е стекната со повеќе годишното работно искуство и соработка со приватниот и државниот сектор во оваа област. Проектната документација ја изработуваме и доставуваме навремено во рокот кој е предвиден во договорот со инвеститорот. Исто така вршиме надзоор на објекти од втора категорија според сите правила и прописи кои се предвидени со законот за градење на Република Македонија.

НАШИОТ ПРОЦЕС

Иако имаме тенденција да цениме проекти од случај до случај, ова е водич за услугите и проектните пакети што ги нудиме на нашите клиенти.

ПАМЕТНА ПРОЦЕНКА

БРЗО ПРОТОТИПИРАЊЕ

КОМПЛЕТЕН ИЗГЛЕД

НАШАТА ЦЕЛ

Нашата основна цел е создавање на пријатен и беспрекорно организиран простор за живеење или работа. Тоа го постигнуваме како резултат на меѓусебна координација на клиентите со нашиот тим од архитекти посветен на интегрирање на современите проектантски и дизајнерски методи во секој аспект од работниот процес. Го вдишуваме животот во згради преку убава форма и функција.

РЕЗИДЕНЦИЈА 95%
COMERCIAL 100%
INDUSTRIAL 100%
INTERIOR DESIGN 100%
PLANNING 100%
STRUCTURAL ENGINEERING 100%

OUR PRICE GUIDE

Although we tend to price projects on a case by case basis, this is a guide to the services and project packages we offer to our clients.

PLANING

$15,500/Project
 • Initial Consultation
 • Planning Permission
 • Complete Blueprints
 • CAD Drawings
 • Project Planning
 • Project Management

DESIGN

$28,300/Project
 • Initial Consultation
 • Design Consultation
 • Interior Design
 • Full Spec Documents
 • Project Planning
 • Project Management

BUILD

$54,000/Project
 • Initial Consultation
 • Site Visits
 • Full Blueprints
 • Planning Permission
 • Project Manangement
 • Full Site Handover