ШТО НУДИМЕ:

Целосна изработка на проектирање и изведба на објекти за колективно домување, од јавен интерес, индустриски објекти и индивидуално станбени објекти со уредување на внатрешен ентериер

АРХИТЕКТУРА

Како архитектонско биро располагаме со архитекти и планери кои работата ја вршат според високи стандарди и според вашите желби!

ПОГЛЕДНЕТЕ!

ИНДИВИДУАЛНО СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ

Дозволете си вашата куќа да биде како од соништата, токму како што посакувате ВИЕ!

ПОГЛЕДНЕТЕ!

ОБЈЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

Дозволете местото на живеење да има подобра распределба со повеќе урбанистички катчиња!

ПОГЛЕДНЕТЕ!

ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ

ПОГЛЕДНЕТЕ!

ОБЈЕКТИ ЗА КОЛЕКТИВНО ДОМУВАЊЕ

ПОГЛЕДНЕТЕ!