ШТО НУДИМЕ

Во оваа категорија за работата во архитектонското студио припаѓаат објектите кои според вашата побарувачка ни се огледало на крајниот резултат и самото задоволство со кое ги изработуваме

Погледнете и самите!

ИНДИВИДУАЛНО СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ

Дозволете си вашиот дом во кој престојувате да биде како од соништата, токму како што посакувате ВИЕ!

ОБЈЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

КОЛЕКТИВНО ДОМУВАЊЕ

Работните простории за едно колективно домување се повеќе од важни, може да поминувате поголем временски период работејќи ја својата професија од соништата. Затоа изберете го најдоброто решение за да се чувствувате повеќе од слободно!

ИНДУСТРИСКИ