МЕНАЏИРАЊЕ СО ПРОЕКТИ

……..

ПРОЕКТОТ ВО ЗАВРШНА ФАЗА

……

………………….

…. …..

……………

…….

…..

…….

…..

-Unknown

…………….

-Unknown

……….

………….