КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ

Стапете во контакт! Би сакале да добиeме мислења од Вас! Кажете ни за вашите проектни идеи или едноставно поздравете не. Без разлика дали имате голема идеја или ви е потребна инспирација за проект, ние сме тука за да создадеме совршени градби. Од концепт до создавање, да ве инспирираме.

Е-дизајн дооел
Контакт: Љупче Евтимов, диа
Адреса: Партизанска 55, Радовиш
Контакт на телефон: +389 71 279 888, +389 32 630 882
Email: contact@edesign.mk evtimov@edesign.mk
Web: edesign.mk