ИНЖЕНЕРСТВО

…….

СОВРШЕНОСТА ПОЧНУВА ОД ТЕМЕЛИТЕ

….

СИГУРНОСТ

Најважното нешто е сигурноста на секоја градба.

…..

….

-Unknown