АРХИТЕКТУРА

Како архитектонско биро располагаме со архитекти и планери кои работата ја вршат според високи стандарди и според вашите желби!

ГРАДИМЕ СОВРШЕНОСТ

Зошто токму Вашата идеја да не биде совршено реализирана?

СТРУКТУРНА ВИЗИЈА

Мислите дека улогата на сетилото за вид е халуцинација која ја сметаме за вистинита, без потпора во реалниот свет? Грешите! Ќе ви помогнеме да гледате во иднината, бидејќи е нешто што се очекува, се предвидува, се посакува. А ние имаме задача токму таа јасна визија за својата иднина да ја реализираме.

Убавина во секоја контура

Да токму секое делче од проектот има своја убавина!

Линеарна архитектура

Прецизност, совршеност, деталност… Тоа го има и во нашите архитектонски проекти

Архитектурата треба да зборува за своето време и место, но и да копнее за безвременост

Frank Gehry

Архитектурата е научена игра, точна и величествена, на форми собрани во светлината

Le Corbusier

Архитектурата е навистина еден вид  на благосостојба. Мислам дека луѓето сакаат да се чувствуваат добро во просторот … Од една страна станува збор за засолниште, но исто е и со задоволството! 

Zaha Hadid

Едноставноста е крајна софистицираност.

И самите проекти зборуваат за начинот на кој архитектите ги имаат изработено… Ќе се уверите во тоа!