Проектирање

Проектантите поседуваат овластувања Б за проектирање, надзор, изведба и ревизија

Надзор

Вршиме надзор на објекти од втора категорија според сите правила и прописи кои се предвидени со законот за градење на РМ

Изведба

Нашата репутација на професионално проектантско биро е стекната со повеќегодишното работно искуство и соработка со  приватниот и државниот сектор во оваа област

АРХИТЕКТУРА

ОБЈЕКТИ ЗА КОЛЕКТИВНО ДОМУВАЊЕ

ОБЈЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ

ИНДИВИДУАЛНО СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ

ПОСЛЕДНИ

ПРОЕКТИ

Нашите последни и најнови проекти на едно место!

Сон & Реализација