ПРОЕКТАНТИТЕ ПОСЕДУВААТ ОВЛАСТУВАЊА Б ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, НАДЗОР, ИЗВЕДБА И РЕВИЗИЈА

ВРШИМЕ НАДЗОР НА ОБЈЕКТИ ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА СПОРЕД СИТЕ ПРАВИЛА И ПРОПИСИ КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ НА РМ.

НАШАТА РЕПУТАЦИЈА НА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРОЕКТАНТСКО БИРО Е СТЕКНАТА СО ПОВЕЌЕ ГОДИШНОТО РАБОТНО ИСКУСТВО И СОРАБОТКА СО ПРИВАТНИОТ И ДРЖАВНИОТ СЕКТОР ВО ОВАА ОБЛАСТ.

Најдобри

Излетничко место Штурово на планина Плачковица

Погледнете го нашето 3D проектирано видео!

Одржување на улица ” Св.Спасо Радовишки “

ПРОЕКТ : Одржување на улица ” Св.Спасо Радовишки ” во Радовиш

ПРОЕКТАНТ : ЕВТИМОВ ДООЕЛ – РАДОВИШ
ИНВЕСТИТОР : ЕЛС ОПШТИНА РАДОВИШ

https://www.facebook.com/EDesignEvtimovDooel/videos/2550620754955404/

Пишете ни на E-mail
Следете не на Facebook
Следете не на Facebook
Гледајте не на YouTube0