ИЗГРАДИ ИДНИНА

Дозволете ни Вашите соништа да ги направиме реалност!

Фирма специјализирана за широк спектар на комерцијални, станбени и проекти од јавен сектор

  • фаза архитектура
  • фаза конструкција
  • фаза електрика
  • фаза водовод и канализација
  • фаза машинство
  • елаборат за заштита од пожари и инсталација за дојава на пожар
  • елаборат за заштита при работа
  • елаборат за заштита на животната средина
  • елаборат за енергетска ефикасност

АРХИТЕКТУРА

ДИЗАЈН НА ИНТЕРИЕР

ТЕРЕНСКА РЕВИЗИЈА

ИНЖЕНЕРСТВО

МЕНАЏИРАЊЕ СО ПРОЕКТИ

ПОСЛЕДНИ
ПРОЕКТИ

Погледнете ги најновите последни проекти кои ги нудиме